คำขวัญประจำอำเภอ :: ตาลสุมน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ธรรม ลือนามผ้าห่มดี ฝักบัวมีรสหวาน ต้นตาลสง่างาม ตำนานน้ำมูลใส กราบไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง 
       
       
  นางสุดารัตน์ อุทุม
ผอ.รพ.สต.จิกเทิง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
 
นางสาวธารีรัตน์ ขุมทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวบุหงา ภาวงค์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน
   
นางสาวนิดตา วงษาเนาว์
พนักงานธุรการ
  นายหนูคูณ ทองอ่อน
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
  นางบุญล้อม ก้านทอง
พนักงานบริการ